Xuất khẩu gạo đạt 7,256 triệu tấn

(VOV) -Lũy kế xuất khẩu từ ngày 1/1-6/12 đạt 7,256 triệu tấn, trị giá FOB 3,234 tỷ USD, trị giá CIF 3,324 tỷ USD.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), kết quả giao hàng xuất khẩu gạo từ ngày 1-6/12/2012 đạt 152.483 tấn, trị giá FOB 69,414triệu USD, trị giá CIF 73,850 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu từ ngày 1/1-6/12 đạt 7,256 triệu tấn, trị giá FOB 3,234 tỷ USD, trị giá CIF 3,324 tỷ USD.

Cũng theo VFA, giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.400 – 5.500 đồng/kg, lúa dài khoảng 5.600 – 5.700 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.300 – 7.400 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 7.200 – 7.300 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 8.400 – 8.500 đ/kg, gạo 15% tấm 8.050 – 8.150 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 7.750 – 7.850 đ/kg tùy chất lượng và địa phương./.

Tin liên quan

Tăng lượng xuất khẩu gạo trong tháng 10
Tăng lượng xuất khẩu gạo trong tháng 10

(VOV) - Khối lượng gạo được giao theo các hợp đồng xuất khẩu từ ngày 1 - 16/10 đã đạt 258.216 tấn.

Tăng lượng xuất khẩu gạo trong tháng 10

Tăng lượng xuất khẩu gạo trong tháng 10

(VOV) - Khối lượng gạo được giao theo các hợp đồng xuất khẩu từ ngày 1 - 16/10 đã đạt 258.216 tấn.

Xuất khẩu gạo đạt 6,622 triệu tấn
Xuất khẩu gạo đạt 6,622 triệu tấn

(VOV) - Lũy kế xuất khẩu gạo từ 1/1-8/11 đạt 6,622 triệu tấn, trị giá 3,017 tỷ USD.

Xuất khẩu gạo đạt 6,622 triệu tấn

Xuất khẩu gạo đạt 6,622 triệu tấn

(VOV) - Lũy kế xuất khẩu gạo từ 1/1-8/11 đạt 6,622 triệu tấn, trị giá 3,017 tỷ USD.

Xuất khẩu gạo cả năm có thể đạt 7,7 triệu tấn
Xuất khẩu gạo cả năm có thể đạt 7,7 triệu tấn

(VOV) - Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đây là lượng gạo xuất khẩu cao nhất trong 20 năm qua.

Xuất khẩu gạo cả năm có thể đạt 7,7 triệu tấn

Xuất khẩu gạo cả năm có thể đạt 7,7 triệu tấn

(VOV) - Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đây là lượng gạo xuất khẩu cao nhất trong 20 năm qua.

Xuất khẩu gạo đạt 6,018 triệu tấn
Xuất khẩu gạo đạt 6,018 triệu tấn

(VOV) - Tính đến ngày 11/10, xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đạt 6,018 triệu tấn, trị giá FOB 2,666 tỷ USD.

Xuất khẩu gạo đạt 6,018 triệu tấn

Xuất khẩu gạo đạt 6,018 triệu tấn

(VOV) - Tính đến ngày 11/10, xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đạt 6,018 triệu tấn, trị giá FOB 2,666 tỷ USD.

Xuất khẩu gạo đạt 6,865 triệu tấn
Xuất khẩu gạo đạt 6,865 triệu tấn

(VOV)-VFA cho biết, lũy kế xuất khẩu gạo từ ngày 1/1-22/11 đạt 6,865 triệu tấn, trị giá 3,133 tỷ USD.

Xuất khẩu gạo đạt 6,865 triệu tấn

Xuất khẩu gạo đạt 6,865 triệu tấn

(VOV)-VFA cho biết, lũy kế xuất khẩu gạo từ ngày 1/1-22/11 đạt 6,865 triệu tấn, trị giá 3,133 tỷ USD.

Xuất khẩu gạo tăng về lượng, giảm về giá
Xuất khẩu gạo tăng về lượng, giảm về giá

(VOV) -11 tháng qua, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng 9,7%, nhưng giảm 10,5% về giá. 

Xuất khẩu gạo tăng về lượng, giảm về giá

Xuất khẩu gạo tăng về lượng, giảm về giá

(VOV) -11 tháng qua, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng 9,7%, nhưng giảm 10,5% về giá.