Kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến

VOV.VN - Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016).

Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016).

Cách đây 70 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, mở đầu cuộc trường trinh bảo vệ nền động lập suốt gần 3.000 ngày không nghỉ với ý chí “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”.

Chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi đặc biệt dành phần lớn thời lượng để kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe:

Viết bình luận