Chuyện bên dòng Sê Pôn

Bên dòng Sê Pôn giáp nước bạn Lào thuộc huyện Hướng Hoá, hẳn ai cũng biết già làng Pà Ai người Vân Kiều ở bản A Ho xã Thanh bằng tấm lòng của mình đã góp phần xây dựng tình hữu nghị giữa hai bản biên giới mở đầu cho một cách làm hay