Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 10 (tiết 1)

Trong tiết này, chúng ta sẽ học về chủ đề “Thiên tai”