Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 5 (tiết 2)

 Ở tiết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một số nhà thơ nổi tiếng của phong trào thơ mới.