Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 8 (tiết 4)

Ở tiết này, các bạn sẽ tiếp tục học về chủ đề “HIV/AIDS”.