Dành cho người lớn trình độ C2: Bài 9 (tiết 1)

Tại tiết này, chúng ta sẽ học về chủ đề “Môi trường”.