Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 13 (tiết 2)

Chúng ta tiếp tục học về chủ đề “Hội nhập”với phần nghe về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand.

Viết bình luận