Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 13 (tiết 3)

 Chúng ta sẽ tìm hiểu về doanh nghiệp trẻ công nghệ thông tin Việt Nam tại Mỹ tên là Trung Dũng.  

Viết bình luận