Ban Bí thư chỉ định nhân sự Ban cán sự đảng Viện KSND tối cao

VOV.VN - Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ngày 15/5, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thông tin, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí vừa chủ trì cuộc họp với Ban cán sự đảng VKSND tối cao để trao quyết định chỉ định chức vụ của Ban Bí thư và phân công nhiệm vụ của lãnh đạo VKSND tối cao.

Tập thể Ban cán sự đảng VKSND tối cao

Tại buổi làm việc, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao giữ chức Phó Bí thư Ban cán sự đảng VKSND tối cao; Chỉ định ông Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao giữ chức Ủy viên Ban cán sự đảng VKSND tối cao; Chỉ định bà Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao giữ chức Ủy viên Ban cán sự đảng VKSND tối cao.

Trên cơ sở quyết định của Ban Bí thư, ngày 9/6, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Thông báo số 452/TB-VKSTC về việc phân công nhiệm vụ của các lãnh đạo VKSND tối cao./.

Viết bình luận