Bổ nhiệm "thừa" cán bộ ở Thái Nguyên: 7 người xin thôi giữ chức

VOV.VN - Ngoài việc quyết định cho thôi giữ chức vụ đối với 7 trường hợp có đơn xin rút, Sở NN-PTNT tỉnh Thái Nguyên đã sắp xếp giảm số lượng phó phòng.

Vượt 4 người chứ không phải 23

Làm rõ thông tin về bổ nhiệm vượt số lượng cán bộ lãnh đạo quản lý tại Sở NN-PTNT tỉnh Thái Nguyên, chiều 19/4, ông Trần Dương Thịnh – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên cho biết, con số 23 được đề cập trong kết luận của Thanh tra tỉnh cuối năm 2016 là so sánh với đề án vị trí việc làm năm 2014, còn so với văn bản hiện hành thì chỉ có 4 trường hợp vượt quy định.

Lý giải việc so sánh với đề án 2014, ông Thịnh cho biết, đề án vị trí việc làm của tỉnh xây dựng từ cuối 2013 đầu năm 2014 và được Bộ Nội vụ phê duyệt sau đó. Tuy nhiên, sau khi thực hiện Thông tư Liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp và Bộ Nội vụ sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở Sở NN-PTNT thì đề án này phải điều chỉnh lại theo bộ máy mới.

Theo đó, việc thành lập, tổ chức lại 7 Chi cục trực thuộc Sở không có quy định về số lượng cấp phó đối với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, văn phòng, thanh tra thuộc Sở mà chỉ quy định số lượng cấp phó các Chi cục thuộc Sở và số lượng cấp phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Chi cục với số lượng không quá 2. Vì vậy, việc xác định tại thời điểm 31/7/2016 ở Sở NN-PTNT chỉ có 4 trường hợp cấp phó thuộc Chi cục Kiểm lâm là vượt quá quy định.

“Con số 4 trường hợp vượt được xác định dựa trên cơ sở quy định pháp lý có hiệu lực, cụ thể là Thông tư liên tịch và 8 quyết định của UBND tỉnh về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở NN-PTNT” – ông Trần Dương Thịnh nhấn mạnh.

Liên quan đến vấn đề này, Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên, ông Đỗ Đức Công lưu ý, trong kết luận thanh tra năm 2016 chỉ nêu việc bổ nhiệm cán bộ quản lý tại một số đơn vị “nhiều hơn” đề án vị trí việc làm năm 2014 là 23 trường hợp, chứ không phải “thừa”, mục đích là làm rõ hơn tính chưa hợp lý của đề án này.

Ông Đỗ Đức Công - Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên cho biết, kết luận thanh tra nói bổ nhiệm nhiều hơn 23 cán bộ là khi so sánh với đề án vị trí việc làm năm 2014.

“Đề án vị trí việc làm 2014 không còn phù hợp vì xây dựng dựa trên căn cứ pháp lý là Thông tư liên tịch 61 năm 1998 giữa Bộ NN-PTNT và Bộ Nội vụ, nhưng sau đó đã được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 14” – ông Công nhấn mạnh và cho biết, tại thời điểm thanh tra năm 2016, Sở NN-PTNT chỉ cung cấp đề án vị trí việc làm 2014, ngoài ra chưa có đề án nào khác lúc đó.

Giảm một loạt Phó phòng

Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên Đỗ Đức Công cho biết thêm, kết luận thanh tra năm 2016 cũng chỉ ra một số phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở NN-PTNT có số lượng lãnh đạo cấp phó chưa phù hợp.

Cụ thể như Phòng Kế hoạch – Tài chính tổng số 11 người nhưng có 6 Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý xây dựng công trình có 4 người thì có 2 Phó, Thanh tra sở 7 người lại có 3 phó Chánh thanh tra, còn Văn phòng Sở có 11 người thì có 3 Phó Chánh Văn phòng.

“Chưa có văn bản nào từ Trung ương hay địa phương quy định về số lượng cấp phó thuộc Sở, ban ngành của tỉnh nói chung. Điều này dẫn đến tuỳ nghi trong áp dụng bổ nhiệm cấp phó. Do đó, thanh tra kiến nghị Sở NN-PTNT rà soát, kiến nghị tỉnh ban hành văn bản quy định số lượng cấp phó” – Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên nêu rõ.

Liên quan đến việc xử lý số trường hợp được bổ nhiệm vượt so với quy định cũng như số lượng cấp phó chưa phù hợp tại một số phòng, ông Ngô Xuân Hải - Giám đốc Sở NN-PTNT Thái Nguyên cho biết, căn cứ vào năng lực và nhiệm vụ, Sở đã sắp xếp những người này vào vị trí công tác mới và hiện tại các đơn vị có số lượng cấp phó phù hợp với đề án vị trí việc làm năm 2017 của tỉnh.

Ông Ngô Xuân Hải - Giám đốc Sở NN-PTNT Thái Nguyên: Số lượng cấp phó đã được bố trí, sắp xếp lại phù hợp với quy định 

“Tại một số phòng chuyên môn, nghiệp vụ, văn phòng và thanh tra thuộc Sở có số lượng cấp phó chưa phù hợp, Sở đã bố trí sắp xếp lại với 17 trường hợp. Trong đó có 7 người có đơn xin thôi giữ chức vụ nên Sở có quyết định cho thôi và sắp xếp vào vị trí phù hợp. Các trường hợp còn lại cũng được bố trí đảm nhiệm vị trí khác” – ông Hải cho biết.

Theo đó, Phòng Kế hoạch – Tài chính giảm từ 6 Phó phòng xuống còn 3 Phó phòng, Văn phòng Sở bố trí 3 Phó Chánh văn phòng nhưng 1 người đến tháng 6/2017 nghỉ hưu, Phòng Quản lý công trình giảm 1 Phó phòng, Thanh tra Sở giảm từ 3 xuống 1 Phó, Phòng Tổ chức cán bộ có 2 Phó phòng.

Về xử lý trách nhiệm đối với việc bổ nhiệm vượt 4 trường hợp cấp phó, tỉnh Thái Nguyên yêu cầu tập thể Ban Thường vụ cấp uỷ và Bí thư, Phó Bí thư; Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ của Sở NN-PTNT, tập thể cấp uỷ, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm và những cá nhân liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định.

“Việc bổ nhiệm vượt ở thời kỳ nào thì lãnh đạo, cấp uỷ ở thời kỳ đó phải chịu trách nhiệm. Nếu việc trên diễn ra ở cả hai thời kỳ thì căn cứ vào trường hợp cụ thể, cả hai thời kỳ đều phải chịu trách nhiệm” – Giám đốc Sở Nội vụ Thái Nguyên Trần Dương Thịnh khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ thông tin một Sở “thừa” 23 cán bộ
Thủ tướng chỉ đạo làm rõ thông tin một Sở “thừa” 23 cán bộ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin Sở NN-PTNT Thái Nguyên bổ nhiệm "thừa" 23 cán bộ.

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ thông tin một Sở “thừa” 23 cán bộ

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ thông tin một Sở “thừa” 23 cán bộ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin Sở NN-PTNT Thái Nguyên bổ nhiệm "thừa" 23 cán bộ.

Bổ nhiệm "thừa" 23 cán bộ ở Sở NN&PTNT Thái Nguyên
Bổ nhiệm "thừa" 23 cán bộ ở Sở NN&PTNT Thái Nguyên

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên vừa chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ việc bổ nhiệm “thừa” 23 cán bộ tại Sở NN&PTNT.

Bổ nhiệm "thừa" 23 cán bộ ở Sở NN&PTNT Thái Nguyên

Bổ nhiệm "thừa" 23 cán bộ ở Sở NN&PTNT Thái Nguyên

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên vừa chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ việc bổ nhiệm “thừa” 23 cán bộ tại Sở NN&PTNT.

Bổ nhiệm “thừa” 23 cán bộ: Thủ tướng chỉ đạo kỷ luật, miễn nhiệm
Bổ nhiệm “thừa” 23 cán bộ: Thủ tướng chỉ đạo kỷ luật, miễn nhiệm

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan việc bổ nhiệm "thừa" cấp phó

Bổ nhiệm “thừa” 23 cán bộ: Thủ tướng chỉ đạo kỷ luật, miễn nhiệm

Bổ nhiệm “thừa” 23 cán bộ: Thủ tướng chỉ đạo kỷ luật, miễn nhiệm

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan việc bổ nhiệm "thừa" cấp phó

Thái Nguyên thông tin chính thức về việc bổ nhiệm “thừa” 23 cán bộ
Thái Nguyên thông tin chính thức về việc bổ nhiệm “thừa” 23 cán bộ

VOV.VN - UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu đánh giá mức độ trách nhiệm đối với sai phạm liên quan và việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của 2 cá nhân.

Thái Nguyên thông tin chính thức về việc bổ nhiệm “thừa” 23 cán bộ

Thái Nguyên thông tin chính thức về việc bổ nhiệm “thừa” 23 cán bộ

VOV.VN - UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu đánh giá mức độ trách nhiệm đối với sai phạm liên quan và việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của 2 cá nhân.