Hà Nội giảm chi thường xuyên 13.000 tỷ nhờ tinh giản bộ máy

VOV.VN - Nhờ tinh giản bộ máy, Hà Nội đã tiết kiệm chi thường xuyên hơn 13.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2016 – 2020.

Chiều nay 9/4, Ban Chỉ đạo quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế thành phố Hà Nội họp phiên thứ 17 đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp.

Bí thư thành ủy Hà Nội - Vương Đình Huệ. 

Thực hiện theo Kế hoạch, Ban Chỉ đạo quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế đã triển khai toàn diện các nội dung công tác, đã đạt nhiều kết quả góp phần đổi mới, tinh gọn tổ chức, bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống. Trong đó, đến nay, toàn thành phố đã có 11 quận, huyện, thị xã, gần 90% xã, phường, thị trấn và trên 40% thôn, tổ dân phố  tiến hành sắp xếp xong người hoạt động không chuyên trách. Thành phố cũng đã hoàn thành việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định; sau sắp xếp giảm được trên 2.700 thôn, tổ dân phố. Việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, thành phố đã giảm tỷ trọng chi thường xuyên trên tổng chi ngân sách nhà nước từ 58,8% năm 2016 xuống còn 51,2% năm 2020; tiết kiệm chi thường xuyên hơn 13.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2016 – 2020, tạo thêm nguồn cho cải cách tiền lương và tăng cường nguồn lực chi đầu tư phát triển. 

Kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá sau đổi mới, sắp xếp, chất lượng giải quyết công việc, phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương được cải thiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ngay cả trong bối cảnh nhiều khó khăn, nhiệm vụ trọng tâm đột xuất như phòng chống dịch Covid 19 hiện nay.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát kết quả sắp xếp tinh giản biên chế các khối; quan tâm giải quyết chính sách cho cán bộ sau sắp xếp; rà soát thu hồi các cơ sở nhà đất; thực hiện tốt các đề án, kế hoạch sắp xếp, thí điểm đã được Ban Thường vụ Thành ủy ban hành. Tiếp tục nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng kế hoạch chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ, thành các công ty cổ phần ngay cả đối với bệnh viện, trường học thuộc các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa... Đồng thời lưu ý, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế phải gắn với triển khai hiệu quả đề án vị trí việc làm./.

Viết bình luận