Kiểm tra sức khỏe toàn diện trước khi bổ nhiệm cán bộ cấp cao

VOV.VN - Thực hiện chế độ khám, kiểm tra sức khoẻ toàn diện nhân sự giới thiệu ứng cử vào các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Ban Bí thư vừa ban hành quy định về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Về thời gian khám, kiểm tra sức khoẻ toàn diện định kỳ, quy định nêu rõ là định kỳ 6 tháng/lần thực hiện khám, kiểm tra sức khoẻ đối với đối tượng cán bộ thuộc diện nêu trên. Trường hợp có bệnh lý thì thực hiện khám, kiểm tra sức khoẻ theo chỉ định của Hội đồng Chuyên môn bảo vệ sức khoẻ cán bộ.

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 6

Cùng với đó là thực hiện chế độ khám, kiểm tra sức khoẻ toàn diện và kết luận phân loại sức khoẻ trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý và giới thiệu nhân sự ứng cử vào các chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Trường hợp cán bộ có bệnh lý cần thiết đi khám, kiểm tra sức khoẻ tại nước ngoài phải có chỉ định của Hội đồng Chuyên môn bảo vệ sức khoẻ cán bộ; Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương và báo cáo, xin ý kiến của Thường trực Ban Bí thư, Ban Bí thư theo Quyết định số 257-QĐ/TVV, ngày 16/9/2014 của Ban Bí thư khoá XI về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục đi khám, chữa bệnh ở nước ngoài đối với cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Cán bộ cấp cao được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ (bao gồm các đồng chí đương chức và nguyên chức): Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ; Uỷ viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại tướng lực lượng vũ trang.

Ngoài ra còn có Uỷ viên Trung ương Đảng, trưởng các ban đảng, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Bộ trưởng, Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương và các chức vụ tương đương; thượng tướng lực lượng vũ trang; Phó trưởng ban đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, thứ trưởng, phó bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ, chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các chức vụ tương đương./.

Viết bình luận

Tin liên quan

“Sức khoẻ lãnh đạo Đảng, Nhà nước có phải bí mật nhà nước không?“

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đặt cho rằng nếu là bí mật nhà nước thì chúng ta phải thực hiện theo đúng tính chất của bí mật nhà nước, nếu không thì công khai.

Nghị quyết về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

VOV.VN- Nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách và có cơ chế, chính sách huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân...

Tin cùng chuyên mục