Những Ủy viên Trung ương được bổ nhiệm, luân chuyển, điều động năm 2019

Những Ủy viên Trung ương được bổ nhiệm, luân chuyển, điều động năm 2019

VOV.VN - Năm 2019, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã bổ nhiệm, điều động, luân chuyển 11 Ủy viên Trung ương Đảng và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN