Sáp nhập toàn bộ huyện Kỳ Sơn vào thành phố Hòa Bình

Theo Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính, toàn bộ dân số, diện tích huyện Kỳ Sơn sẽ sáp nhập vào thành phố Hòa Bình.

Theo Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, 

Ngày 14/8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI (nhiệm kỳ 2016-2021) đã họp kỳ thứ 10 (kỳ họp bất thường).

Tại Kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét, biểu quyết thông qua 11 Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội.

Các đại biểu HĐND tỉnh Hòa Bình biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.

Trong đó, theo Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, toàn bộ dân số, diện tích huyện Kỳ Sơn sẽ sáp nhập vào thành phố Hòa Bình. Việc sắp xếp, sáp nhập các xã không đủ điều kiện về diện tích, dân số trong tỉnh sẽ giảm 59 đơn vị hành chính cấp xã, tiết kiệm được khoản chi lớn cho ngân sách.

Cũng tại Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Bùi Văn Thắng, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải nghỉ hưu theo quy định và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Bùi Đức Hậu, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân lưu ý Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình chủ động có phương án xử lý đối với cán bộ, công chức, người lao động dôi dư sau khi sáp nhập, có lộ trình cụ thể và chính sách thích hợp để đảm bảo quyền lợi cho họ.

Sau khi sáp nhập, nhiều địa phương có điểm trung tâm xa, khó khăn trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình cần xin ý kiến của các bộ, ngành Trung ương kịp thời hướng dẫn việc xác định lại đơn vị hành chính, cơ chế chính sách cũng như việc sử dụng, quản lý, quy hoạch cán bộ, quản lý tài sản chung và việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, trạm y tế và các thiết chế văn hóa khác.../.

Tin liên quan

Hà Tĩnh giảm gần 800 thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập
Hà Tĩnh giảm gần 800 thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập

VOV.VN - Thống kê cho thấy, từ năm 2012 đến nay, Hà Tĩnh đã được giảm 776 đơn vị hành chính cấp thôn, tổ dân phố.

Hà Tĩnh giảm gần 800 thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập

Hà Tĩnh giảm gần 800 thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập

VOV.VN - Thống kê cho thấy, từ năm 2012 đến nay, Hà Tĩnh đã được giảm 776 đơn vị hành chính cấp thôn, tổ dân phố.

Sáp nhập xã ở Thanh Hóa: Khó “xếp ghế” cho cán bộ dôi dư
Sáp nhập xã ở Thanh Hóa: Khó “xếp ghế” cho cán bộ dôi dư

VOV.VN - Trong quá trình sáp nhập xã, việc bố trí, sắp xếp cán bộ là một trong những khâu khó nhất. Nhưng khó vẫn có thể có cách giải quyết.

Sáp nhập xã ở Thanh Hóa: Khó “xếp ghế” cho cán bộ dôi dư

Sáp nhập xã ở Thanh Hóa: Khó “xếp ghế” cho cán bộ dôi dư

VOV.VN - Trong quá trình sáp nhập xã, việc bố trí, sắp xếp cán bộ là một trong những khâu khó nhất. Nhưng khó vẫn có thể có cách giải quyết.

Có nên giao quyền cho địa phương sáp nhập Sở ngành?
Có nên giao quyền cho địa phương sáp nhập Sở ngành?

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, hướng sắp xếp các sở ngành, phòng ban là phân cấp mạnh cho địa phương.

Có nên giao quyền cho địa phương sáp nhập Sở ngành?

Có nên giao quyền cho địa phương sáp nhập Sở ngành?

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, hướng sắp xếp các sở ngành, phòng ban là phân cấp mạnh cho địa phương.