Truyện ngắn "Nắng vỡ" - Những mảnh ghép rời rạc của tình yêu

Truyện ngắn "Nắng vỡ" - Những mảnh ghép rời rạc của tình yêu

Tác giả PV/VOV6

VOV.VN - Nghe “Nắng vỡ”, thoạt đầu người ta tưởng là chuyện hàng xóm láng giềng, nghe tiếp thì ngỡ là viết về đề tài giáo dục, đến đoạn gần kết thì nghĩ là chuyện yêu đương mơ mộng của mấy cô quá lứa lỡ thì...