Kết nối thị trường tiêu thụ hàng hoá cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Kết nối thị trường tiêu thụ hàng hoá cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Tác giả VOV1

VOV.VN - Làm thế nào để thiết lập kết nối thị trường bền vững giữa các doanh nghiệp và các hợp tác xã thúc đẩy thương mại khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa trong các chuỗi giá trị thương mại cả nước, tạo thu nhập cho người dân?