Luân chuyển cán bộ để rèn luyện, thử thách, không phải để "thăng quan, tiến chức"

Luân chuyển cán bộ để rèn luyện, thử thách, không phải để "thăng quan, tiến chức"

Tác giả VOV1

VOV.VN - Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam khóa IX, cán bộ từng trong diện luân chuyển, điều động trao đổi về Quy định 65 về luân chuyển cán bộ.