Quy hoạch tổng thể quốc gia: Cần thiết và cấp bách để đưa đất nước phát triển

Quy hoạch tổng thể quốc gia: Cần thiết và cấp bách để đưa đất nước phát triển

Tác giả PV/VOV1

VOV.VN - Quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên phạm vi cả nước đều phải dựa trên quy hoạch cấp cao. Do đó việc Quốc hội thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia tại kỳ họp bất thường thứ 2, Quốc hội khóa XV là cần thiết.