Cận cảnh những khí tài hiện đại của Lữ đoàn pháo binh 45

Lữ đoàn pháo binh 45, thuộc Binh chủng pháo binh, Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong những đơn vị sở hữu nhiều loại trang thiết bị, khí tài hiện đại.

Hệ thống pháo mặt đất của Lữ đoàn pháo binh 45 - Ảnh: Tùng Đinh
Một số trang thiết bị của lữ đoàn - Ảnh: Tùng Đinh
Pháo tự hành Su-152 - Ảnh: Tùng Đinh
Pháo tự hành Su-122 với khả năng lội nước - Ảnh: Tùng Đinh
Quân trang, quân dụng của các chiến sỹ pháo binh - Ảnh: Tùng Đinh
Các vật dụng, khí tài trang bị cho chiến sỹ pháo binh - Ảnh: Tùng Đinh
Các hệ thống pháo của Lữ đoàn pháo binh 45 - Ảnh: Tùng Đinh
Nhà kho chứa các loại pháo tự hành Su-152, Su-122 - Ảnh: Tùng Đinh
Cận cảnh pháo tự hành Su-152 - Ảnh: Tùng Đinh
Pháo tự hành Su-122 với khả năng lội nước - Ảnh: Tùng Đinh 

Viết bình luận

Gần 40 năm rồi nhưng mình vẫn nhớ mài C13 lữ 45.

Trần Thanh Liêm - 3 tháng trước