Truyện ngắn "Biết kể làm sao"

Truyện ngắn "Biết kể làm sao"

Tác giả PV/VOV6

VOV.VN - Trong cuộc sống, có những hành động không cứ gì phải là kết quả một lực đẩy, một sự thôi thúc mắt thấy tai nghe; Có những lựa chọn không cứ gì phải có một lý do chẻ hoe, rành rõ. Nhưng hành động, lựa chọn ấy cũng chẳng phải là sự mất lý trí đến mê muội.