Đôi khi

Đôi khi

Tác giả First News - Trí Việt/VOV

VOV.VN - Hãy sống hết mình cho ngày hôm nay và tin tưởng vào ngày mai cho dù bất kỳ điều gì xảy ra đi nữa