Hãy đặt ly xuống

Hãy đặt ly xuống

Tác giả First News - Trí Việt/VOV

VOV.VN - Nếu cứ đeo mãi gánh nặng bên mình, chúng ta sẽ không bao giờ đi xa được. Cuộc sống nhiều khi phải biết buông bỏ.