Lời nói và những vết đinh

Lời nói và những vết đinh

Tác giả First News - Trí Việt/VOV

VOV.VN - Nóng giận vượt khỏi tầm kiểm soát sẽ dẫn đến những hậu quả rất tệ và chúng ta sẽ không còn cơ hội sửa sai. Khi nói những lời cục cằn, độc ác với người khác thì đấy sẽ là vết thương không bao giờ lành trong trái tim họ.