Nhặt vài cuốn sách, cứu một đời người

Nhặt vài cuốn sách, cứu một đời người

Tác giả First News - Trí Việt/VOV

VOV.VN - Trong cuộc sống có những lúc chúng ta giúp người khác một điều đơn giản nhưng ý nghĩa và ảnh hưởng của nó đôi khi rất lớn.