Từ khóa tìm kiếm: Chỉ thị 20

Thanh tra, kiểm tra - Nỗi ám ảnh của doanh nghiệp
Thanh tra, kiểm tra - Nỗi ám ảnh của doanh nghiệp

VOV.VN - Sự chồng chéo thanh tra, kiểm tra như "vòng kim cô" kiềm tỏa doanh nghiệp, làm méo mó quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý Nhà nước.

Thanh tra, kiểm tra - Nỗi ám ảnh của doanh nghiệp

Thanh tra, kiểm tra - Nỗi ám ảnh của doanh nghiệp

VOV.VN - Sự chồng chéo thanh tra, kiểm tra như "vòng kim cô" kiềm tỏa doanh nghiệp, làm méo mó quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý Nhà nước.

Chỉ thị 20 của Chính phủ: Mong chờ và kỳ vọng của doanh nghiệp
Chỉ thị 20 của Chính phủ: Mong chờ và kỳ vọng của doanh nghiệp

VOV.VN - Việc ban hành Chỉ thị 20 cho thấy phản ứng nhanh, quyết liệt của Chính phủ trong nỗ lực chung với các cấp, ngành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Chỉ thị 20 của Chính phủ: Mong chờ và kỳ vọng của doanh nghiệp

Chỉ thị 20 của Chính phủ: Mong chờ và kỳ vọng của doanh nghiệp

VOV.VN - Việc ban hành Chỉ thị 20 cho thấy phản ứng nhanh, quyết liệt của Chính phủ trong nỗ lực chung với các cấp, ngành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Thủ tướng chỉ thị chấn chỉnh hoạt động thanh tra doanh nghiệp
Thủ tướng chỉ thị chấn chỉnh hoạt động thanh tra doanh nghiệp

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị 20/CT-TTg yêu cầu chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Thủ tướng chỉ thị chấn chỉnh hoạt động thanh tra doanh nghiệp

Thủ tướng chỉ thị chấn chỉnh hoạt động thanh tra doanh nghiệp

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị 20/CT-TTg yêu cầu chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.