Từ khóa tìm kiếm: Banking Vietnam 2017

Hầu hết người sử dụng thẻ ATM chỉ để rút tiền hoặc chuyển khoản
Hầu hết người sử dụng thẻ ATM chỉ để rút tiền hoặc chuyển khoản

VOV.VN - Chuyên gia khuyến nghị Việt Nam cần kiên định thực thi Đề án thanh toán không dùng tiền mặt để gia tăng lợi ích của tài chính toàn diện.

Hầu hết người sử dụng thẻ ATM chỉ để rút tiền hoặc chuyển khoản

Hầu hết người sử dụng thẻ ATM chỉ để rút tiền hoặc chuyển khoản

VOV.VN - Chuyên gia khuyến nghị Việt Nam cần kiên định thực thi Đề án thanh toán không dùng tiền mặt để gia tăng lợi ích của tài chính toàn diện.