Từ khóa tìm kiếm: Doanh nghiệp vận tải

​DN vận tải kiến nghị bỏ kiểm tra tải trọng thiết kế của sơ mi rơ moóc
​DN vận tải kiến nghị bỏ kiểm tra tải trọng thiết kế của sơ mi rơ moóc

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải kiến nghị bỏ kiểm tra tải trọng thiết kế của sơ mi rơ moóc vì chưa phù hợp với thực tế khách quan.

​DN vận tải kiến nghị bỏ kiểm tra tải trọng thiết kế của sơ mi rơ moóc

​DN vận tải kiến nghị bỏ kiểm tra tải trọng thiết kế của sơ mi rơ moóc

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải kiến nghị bỏ kiểm tra tải trọng thiết kế của sơ mi rơ moóc vì chưa phù hợp với thực tế khách quan.