Từ khóa tìm kiếm: Diễn giả Mỹ

Diễn giả Mỹ chia sẻ quan điểm về đạo đức chính trị và việc tuân thủ
Diễn giả Mỹ chia sẻ quan điểm về đạo đức chính trị và việc tuân thủ

VOV.VN - Theo ông Turteltaub, một bộ luật chống tham nhũng chặt chẽ cùng những khung hình phạt nặng sẽ khiến các công ty buộc phải tuân thủ đạo đức chính trị.

Diễn giả Mỹ chia sẻ quan điểm về đạo đức chính trị và việc tuân thủ

Diễn giả Mỹ chia sẻ quan điểm về đạo đức chính trị và việc tuân thủ

VOV.VN - Theo ông Turteltaub, một bộ luật chống tham nhũng chặt chẽ cùng những khung hình phạt nặng sẽ khiến các công ty buộc phải tuân thủ đạo đức chính trị.