Từ khóa tìm kiếm: Thông tin mới nhất về bão số 3

Tin mới nhất về Bão số 3 gây mưa lớn ở nhiều địa phương
Tin mới nhất về Bão số 3 gây mưa lớn ở nhiều địa phương

VOV.VN - Bão số 3 (Bão Sơn Tinh) đã suy yếu thành Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) nhưng có thể gây mưa to đến rất to tại Bắc Bộ.

Tin mới nhất về Bão số 3 gây mưa lớn ở nhiều địa phương

Tin mới nhất về Bão số 3 gây mưa lớn ở nhiều địa phương

VOV.VN - Bão số 3 (Bão Sơn Tinh) đã suy yếu thành Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) nhưng có thể gây mưa to đến rất to tại Bắc Bộ.

Bão số 14 suy yếu, yêu cầu đảm bảo an toàn hồ chứa, tránh ngập hạ du
Bão số 14 suy yếu, yêu cầu đảm bảo an toàn hồ chứa, tránh ngập hạ du

VOV.VN -Bão số 14 cách bờ biển Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận khoảng 200 km về phía Đông, đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa một số nơi.

Bão số 14 suy yếu, yêu cầu đảm bảo an toàn hồ chứa, tránh ngập hạ du

Bão số 14 suy yếu, yêu cầu đảm bảo an toàn hồ chứa, tránh ngập hạ du

VOV.VN -Bão số 14 cách bờ biển Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận khoảng 200 km về phía Đông, đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa một số nơi.