Từ khóa tìm kiếm: chiến lược phát triển

Đổi mới sáng tạo, kinh tế số - Bệ phóng cho tăng trưởng 10 năm tới
Đổi mới sáng tạo, kinh tế số - Bệ phóng cho tăng trưởng 10 năm tới

VOV.VN - Các chuyên gia kinh tế cho rằng, để thúc đẩy tăng trưởng trong 10 năm tới, Việt Nam cần dựa vào đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số...

Đổi mới sáng tạo, kinh tế số - Bệ phóng cho tăng trưởng 10 năm tới

Đổi mới sáng tạo, kinh tế số - Bệ phóng cho tăng trưởng 10 năm tới

VOV.VN - Các chuyên gia kinh tế cho rằng, để thúc đẩy tăng trưởng trong 10 năm tới, Việt Nam cần dựa vào đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số...

Masan High-Tech Materials ký cam kết phát triển vật liệu vonfram
Masan High-Tech Materials ký cam kết phát triển vật liệu vonfram

VOV.VN - MHT nhận đầu tư 90 triệu USD từ tập đoàn Nhật Bản Mitsubishi Materials Corporation (MMC) tương ứng 10% tổng số cổ phần.

Masan High-Tech Materials ký cam kết phát triển vật liệu vonfram

Masan High-Tech Materials ký cam kết phát triển vật liệu vonfram

VOV.VN - MHT nhận đầu tư 90 triệu USD từ tập đoàn Nhật Bản Mitsubishi Materials Corporation (MMC) tương ứng 10% tổng số cổ phần.

Phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030
Phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030

Phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Phát huy nguồn lực văn hoá trong chiến lược phát triển "Thành phố sáng tạo" của thủ đô
Phát huy nguồn lực văn hoá trong chiến lược phát triển "Thành phố sáng tạo" của thủ đô

VOV.VN - Trong hội thảo "Nguồn văn hóa trong chiến lược phát triển "Thành phố sáng tạo", các nhà khoa học, nhà quản lý đóng góp, chia sẻ những ý kiến, đề xuất các chính sách, giải pháp cho Hà Nội trong chiến lược phát triển “Thành phố sáng tạo”.

Phát huy nguồn lực văn hoá trong chiến lược phát triển "Thành phố sáng tạo" của thủ đô

Phát huy nguồn lực văn hoá trong chiến lược phát triển "Thành phố sáng tạo" của thủ đô

VOV.VN - Trong hội thảo "Nguồn văn hóa trong chiến lược phát triển "Thành phố sáng tạo", các nhà khoa học, nhà quản lý đóng góp, chia sẻ những ý kiến, đề xuất các chính sách, giải pháp cho Hà Nội trong chiến lược phát triển “Thành phố sáng tạo”.

Bồi dưỡng kiến thức biển, đảo cho các cơ quan báo chí
Bồi dưỡng kiến thức biển, đảo cho các cơ quan báo chí

VOV.VN - Hiện nay, nhu cầu thông tin về biển đảo là rất lớn, cần cập nhật để định hướng kịp thời cho cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.

Bồi dưỡng kiến thức biển, đảo cho các cơ quan báo chí

Bồi dưỡng kiến thức biển, đảo cho các cơ quan báo chí

VOV.VN - Hiện nay, nhu cầu thông tin về biển đảo là rất lớn, cần cập nhật để định hướng kịp thời cho cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.

Hỗ trợ Việt Nam 2,2 triệu USD để phát triển ngành ngân hàng
Hỗ trợ Việt Nam 2,2 triệu USD để phát triển ngành ngân hàng

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới và Thụy Sỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam 2,2 triệu USD để phát triển ngành ngân hàng.

Hỗ trợ Việt Nam 2,2 triệu USD để phát triển ngành ngân hàng

Hỗ trợ Việt Nam 2,2 triệu USD để phát triển ngành ngân hàng

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới và Thụy Sỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam 2,2 triệu USD để phát triển ngành ngân hàng.

Thủ tướng họp Tổ biên tập Chiến lược 10 năm và Kế hoạch 5 năm
Thủ tướng họp Tổ biên tập Chiến lược 10 năm và Kế hoạch 5 năm

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu đến cuối tháng này, Tổ Biên tập phải trình Tiểu Ban các nội dung cụ thể theo Đề cương đã được thông qua.

Thủ tướng họp Tổ biên tập Chiến lược 10 năm và Kế hoạch 5 năm

Thủ tướng họp Tổ biên tập Chiến lược 10 năm và Kế hoạch 5 năm

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu đến cuối tháng này, Tổ Biên tập phải trình Tiểu Ban các nội dung cụ thể theo Đề cương đã được thông qua.

Ông Kim Jong-un họp bàn chiến lược phát triển mới, kêu gọi tự lực
Ông Kim Jong-un họp bàn chiến lược phát triển mới, kêu gọi tự lực

VOV.VN - Cuộc họp diễn ra 1 ngày trước phiên họp toàn thể của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un họp bàn chiến lược phát triển mới, kêu gọi tự lực

Ông Kim Jong-un họp bàn chiến lược phát triển mới, kêu gọi tự lực

VOV.VN - Cuộc họp diễn ra 1 ngày trước phiên họp toàn thể của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung phát triển 4 dự án đường sắt quan trọng
Thủ tướng chỉ đạo tập trung phát triển 4 dự án đường sắt quan trọng

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT tập trung 4 dự án đường sắt quan trọng đã được Quốc hội thông qua phương án sử dụng nguồn vốn dự phòng trung hạn 2016-2020.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung phát triển 4 dự án đường sắt quan trọng

Thủ tướng chỉ đạo tập trung phát triển 4 dự án đường sắt quan trọng

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT tập trung 4 dự án đường sắt quan trọng đã được Quốc hội thông qua phương án sử dụng nguồn vốn dự phòng trung hạn 2016-2020.

Thủ tướng làm việc với 27 chuyên gia kinh tế hàng đầu
Thủ tướng làm việc với 27 chuyên gia kinh tế hàng đầu

VOV.VN- Các chuyên gia hàng đầu Việt Nam góp ý vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm tới và định hướng phát triển xa hơn

Thủ tướng làm việc với 27 chuyên gia kinh tế hàng đầu

Thủ tướng làm việc với 27 chuyên gia kinh tế hàng đầu

VOV.VN- Các chuyên gia hàng đầu Việt Nam góp ý vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm tới và định hướng phát triển xa hơn