Từ khóa tìm kiếm: kỷ luật lãnh đạo Sở Nông nghiệp

Sẽ kỷ luật lãnh đạo Sở Nông nghiệp nếu để nước ô nhiễm thoát ra cống
Sẽ kỷ luật lãnh đạo Sở Nông nghiệp nếu để nước ô nhiễm thoát ra cống

VOV.VN - Đó là kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu trong buổi đối thoại với các hộ nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và

Sẽ kỷ luật lãnh đạo Sở Nông nghiệp nếu để nước ô nhiễm thoát ra cống

Sẽ kỷ luật lãnh đạo Sở Nông nghiệp nếu để nước ô nhiễm thoát ra cống

VOV.VN - Đó là kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu trong buổi đối thoại với các hộ nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và