Từ khóa tìm kiếm: lãnh đạo thế giới tiễn biệt Fidel Castro

Thế giới 24h: Cuba cử hành lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro
Thế giới 24h: Cuba cử hành lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ đã tới Cuba tiễn biệt lãnh tụ cách mạng Fidel Castro.

Thế giới 24h: Cuba cử hành lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro

Thế giới 24h: Cuba cử hành lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ đã tới Cuba tiễn biệt lãnh tụ cách mạng Fidel Castro.