Từ khóa tìm kiếm: nông lâm - thủy sản

3 tháng đầu năm xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng gần 20%
3 tháng đầu năm xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng gần 20%

VOV.VN - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản quý 1 ước đạt 18,34 tỷ USD.

3 tháng đầu năm xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng gần 20%

3 tháng đầu năm xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng gần 20%

VOV.VN - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản quý 1 ước đạt 18,34 tỷ USD.

Những nông sản xuất khẩu chủ lực được kỳ vọng đem về 43 tỷ USD
Những nông sản xuất khẩu chủ lực được kỳ vọng đem về 43 tỷ USD

VOV.VN - Xuất khẩu nông, lâm và thuỷ sản đã đạt hơn 40 tỷ USD năm 2018, năm 2019 ngành nông nghiệp tiếp tục đặt mục tiêu lập kỷ lục mới xuất khẩu 43 tỷ USD.

Những nông sản xuất khẩu chủ lực được kỳ vọng đem về 43 tỷ USD

Những nông sản xuất khẩu chủ lực được kỳ vọng đem về 43 tỷ USD

VOV.VN - Xuất khẩu nông, lâm và thuỷ sản đã đạt hơn 40 tỷ USD năm 2018, năm 2019 ngành nông nghiệp tiếp tục đặt mục tiêu lập kỷ lục mới xuất khẩu 43 tỷ USD.

Tăng cường kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp
Tăng cường kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp

VOV.VN - Việc kiểm tra sẽ được tiến hành trên thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón…

Tăng cường kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp

Tăng cường kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp

VOV.VN - Việc kiểm tra sẽ được tiến hành trên thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón…