Từ khóa tìm kiếm: quy hoạch mạng lưới trường sư phạm

Vật vã trường sư phạm địa phương: Cần giải pháp thay vì khẩu hiệu!
Vật vã trường sư phạm địa phương: Cần giải pháp thay vì khẩu hiệu!

VOV.VN -Sinh viên ra trường thất nghiệp, giảng viên ngậm ngùi đi biệt phái vì trường khó tuyển sinh đã tạo nên bức tranh màu xám cho các trường sư phạm.

Vật vã trường sư phạm địa phương: Cần giải pháp thay vì khẩu hiệu!

Vật vã trường sư phạm địa phương: Cần giải pháp thay vì khẩu hiệu!

VOV.VN -Sinh viên ra trường thất nghiệp, giảng viên ngậm ngùi đi biệt phái vì trường khó tuyển sinh đã tạo nên bức tranh màu xám cho các trường sư phạm.