Từ khóa tìm kiếm: rơi thang máy tải vật liệu xây dựng

Hiện trường vụ rơi thang máy tải vật liệu xây dựng làm 2 người chết
Hiện trường vụ rơi thang máy tải vật liệu xây dựng làm 2 người chết

Thang máy tải vật liệu tại công trình đang xây dựng thuộc tòa nhà số 52 đường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội, bất ngờ rơi tự do từ tầng cao xuống đất.

Hiện trường vụ rơi thang máy tải vật liệu xây dựng làm 2 người chết

Hiện trường vụ rơi thang máy tải vật liệu xây dựng làm 2 người chết

Thang máy tải vật liệu tại công trình đang xây dựng thuộc tòa nhà số 52 đường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội, bất ngờ rơi tự do từ tầng cao xuống đất.