Từ khóa tìm kiếm: thu hồi cuốn sách Gạc Ma Vòng tròn bất tử

Đề nghị thu hồi sách “Gạc Ma - Vòng tròn bất tử“ có chi tiết sai sót
Đề nghị thu hồi sách “Gạc Ma - Vòng tròn bất tử“ có chi tiết sai sót

VOV.VN - Cục Xuất bản, In và Phát hành đề nghị các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát và thu hồi cuốn sách "Gạc Ma-Vòng tròn bất tử" có chi tiết sai sót.

Đề nghị thu hồi sách “Gạc Ma - Vòng tròn bất tử“ có chi tiết sai sót

Đề nghị thu hồi sách “Gạc Ma - Vòng tròn bất tử“ có chi tiết sai sót

VOV.VN - Cục Xuất bản, In và Phát hành đề nghị các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát và thu hồi cuốn sách "Gạc Ma-Vòng tròn bất tử" có chi tiết sai sót.