Từ khóa tìm kiếm: tình hình ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng về tình hình phức tạp ở vùng biển một số nước ASEAN
Việt Nam lên tiếng về tình hình phức tạp ở vùng biển một số nước ASEAN

VOV.VN -Việt Nam mong muốn các bên liên quan phải có trách nhiệm tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Việt Nam lên tiếng về tình hình phức tạp ở vùng biển một số nước ASEAN

Việt Nam lên tiếng về tình hình phức tạp ở vùng biển một số nước ASEAN

VOV.VN -Việt Nam mong muốn các bên liên quan phải có trách nhiệm tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời về tình hình Biển Đông
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời về tình hình Biển Đông

VOV.VN-Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 20/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã kêu gọi Philippines không làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời về tình hình Biển Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời về tình hình Biển Đông

VOV.VN-Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 20/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã kêu gọi Philippines không làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông.

Học giả quốc tế bàn về tình hình Biển Đông sau phán quyết PCA
Học giả quốc tế bàn về tình hình Biển Đông sau phán quyết PCA

VOV.VN - Các bên liên quan cần tiếp tục tuân thủ phán quyết PCA cũng như chia sẻ nhận thức chung về luật pháp quốc tế.

Học giả quốc tế bàn về tình hình Biển Đông sau phán quyết PCA

Học giả quốc tế bàn về tình hình Biển Đông sau phán quyết PCA

VOV.VN - Các bên liên quan cần tiếp tục tuân thủ phán quyết PCA cũng như chia sẻ nhận thức chung về luật pháp quốc tế.