Từ khóa tìm kiếm: đà nẵng cho người dân tắm biển trở lại

Đà Nẵng sẽ cho người dân tắm biển, nhà hàng hoạt động trở lại 
Đà Nẵng sẽ cho người dân tắm biển, nhà hàng hoạt động trở lại 

VOV.VN - Đà Nẵng cho tắm biển trở lại, nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống được phục vụ tại chỗ nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch.

Đà Nẵng sẽ cho người dân tắm biển, nhà hàng hoạt động trở lại 

Đà Nẵng sẽ cho người dân tắm biển, nhà hàng hoạt động trở lại 

VOV.VN - Đà Nẵng cho tắm biển trở lại, nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống được phục vụ tại chỗ nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch.