Từ khóa tìm kiếm: đài phát thanh cuba

Thăm nơi “không tiếc máu xương” đưa Tiếng nói Việt Nam tới Mỹ  ​
Thăm nơi “không tiếc máu xương” đưa Tiếng nói Việt Nam tới Mỹ ​

VOV.VN - Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ dẫn đầu đoàn công tác thăm và làm việc tại Đài Phát sóng số 2, Đài Phát thanh Cuba, nơi từng đưa TNVN đến nước Mỹ

Thăm nơi “không tiếc máu xương” đưa Tiếng nói Việt Nam tới Mỹ  ​

Thăm nơi “không tiếc máu xương” đưa Tiếng nói Việt Nam tới Mỹ ​

VOV.VN - Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ dẫn đầu đoàn công tác thăm và làm việc tại Đài Phát sóng số 2, Đài Phát thanh Cuba, nơi từng đưa TNVN đến nước Mỹ

Tổng Giám đốc VOV tiếp đoàn đại biểu Radio Cuba
Tổng Giám đốc VOV tiếp đoàn đại biểu Radio Cuba

VOV.VN -Ông Nguyễn Thế Kỷ khẳng định truyền thống hợp tác lâu dài giữa các cơ quan báo chí Cuba với báo chí Việt Nam nói chung và với VOV nói riêng.

Tổng Giám đốc VOV tiếp đoàn đại biểu Radio Cuba

Tổng Giám đốc VOV tiếp đoàn đại biểu Radio Cuba

VOV.VN -Ông Nguyễn Thế Kỷ khẳng định truyền thống hợp tác lâu dài giữa các cơ quan báo chí Cuba với báo chí Việt Nam nói chung và với VOV nói riêng.