Đối thoại kinh tế cấp cao Trung-Nhật lần thứ 3

Ngày 28/8, Đối thoại kinh tế cấp cao Trung Nhật lần thứ 3 được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Katsuya Okada cùng chủ trì đối thoại.

Theo thông tin từ Văn phòng báo chí Bộ Thương mại Trung Quốc, hai bên sẽ trao đổi về các vấn đề như chính sách phục hồi kinh tế, tăng cường hợp tác cùng có lợi, hợp tác trong phạm vi toàn cầu và khu vực, thúc đẩy hợp tác kinh tế Trung-Nhật phát triển bền vững.

Hiện nay, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nhật. Trong khi đó, Nhật bản là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Trung Quốc./.