Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc thông qua 2 nghị quyết về Afghanistan và Iraq

VOV.VN - Nghị quyết 2596 quyết định gia hạn kỹ thuật UNAMA thêm 6 tháng, đến ngày 17/3/2022 và Nghị quyết 2597 quyết định gia hạn nhiệm vụ của UNITAD thêm 12 tháng, đến ngày 18/9/2022.

Ngày 17/9 (theo giờ New York), với 15/15 phiếu thuận, Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (HĐBA LHQ) đã nhất trí thông qua Nghị quyết 2596 về gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ Hỗ trợ LHQ tại Afghanistan (UNAMA) và Nghị quyết 2597 về Nhóm Điều tra của LHQ nhằm thúc đẩy truy cứu tội ác do tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (Da’esh/ISIL), gọi tắt là UNITAD gây ra tại Iraq.

Nghị quyết 2596 quyết định gia hạn kỹ thuật UNAMA thêm 6 tháng, đến ngày 17/3/2022, đồng thời giữ nguyên các nhiệm vụ của Phái bộ trong hỗ trợ tiến trình chính trị, các vấn đề cứu trợ, tái thiết và phát triển tại Afghanistan.

Nghị quyết đề nghị Tổng Thư ký LHQ có báo cáo HĐBA trước 17/1/2022 về các khuyến nghị liên quan đến nhiệm vụ của Phái bộ trong tương lai. Nghị quyết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm một Chính phủ toàn diện ở Afghanistan, với sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa của phụ nữ, đồng thời bảo đảm các quyền con người, trong đó có phụ nữ, trẻ em và các nhóm thiểu số.

Nghị quyết 2597 quyết định gia hạn nhiệm vụ của UNITAD thêm 12 tháng, đến ngày 18/9/2022. Các nước thành viên HĐBA ghi nhận nỗ lực và hiệu quả hoạt động của UNITAD, nhất là trong điều kiện hết sức khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 và tình hình an ninh phức tạp tại Iraq.

Các nước đánh giá cao sự hợp tác của Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương Iraq với Phái bộ. Nhiều phát biểu cam kết tiếp tục hỗ trợ UNITAD thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả, trên cơ sở các nghị quyết liên quan của HĐBA, phù hợp với luật pháp quốc tế và luật pháp của Iraq./.

Tin liên quan

Hội đồng Bảo an thảo luận về tác động của buôn bán bất hợp pháp vũ khí
Hội đồng Bảo an thảo luận về tác động của buôn bán bất hợp pháp vũ khí

VOV.VN - Ngày 16/9 (theo giờ New York), Mexico đã tổ chức cuộc họp theo thể thức Arria của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) về tác động của buôn bán bất hợp pháp súng nhỏ, vũ khí nhẹ đối với hòa bình, an ninh quốc tế.

Hội đồng Bảo an thảo luận về tác động của buôn bán bất hợp pháp vũ khí

Hội đồng Bảo an thảo luận về tác động của buôn bán bất hợp pháp vũ khí

VOV.VN - Ngày 16/9 (theo giờ New York), Mexico đã tổ chức cuộc họp theo thể thức Arria của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) về tác động của buôn bán bất hợp pháp súng nhỏ, vũ khí nhẹ đối với hòa bình, an ninh quốc tế.

Hội đồng Bảo an khẳng định ủng hộ các nỗ lực hoà bình đối với Yemen
Hội đồng Bảo an khẳng định ủng hộ các nỗ lực hoà bình đối với Yemen

VOV.VN - Ngày 10/9 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã thảo luận về tình hình Yemen.

Hội đồng Bảo an khẳng định ủng hộ các nỗ lực hoà bình đối với Yemen

Hội đồng Bảo an khẳng định ủng hộ các nỗ lực hoà bình đối với Yemen

VOV.VN - Ngày 10/9 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã thảo luận về tình hình Yemen.

Hội đồng Bảo an thảo luận mở về “Tiến trình chuyển tiếp từ các hoạt động gìn giữ hòa bình”
Hội đồng Bảo an thảo luận mở về “Tiến trình chuyển tiếp từ các hoạt động gìn giữ hòa bình”

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 8/9 đã tổ chức thảo luận mở về chủ đề “Tiến trình chuyển tiếp từ các hoạt động gìn giữ hòa bình”.

Hội đồng Bảo an thảo luận mở về “Tiến trình chuyển tiếp từ các hoạt động gìn giữ hòa bình”

Hội đồng Bảo an thảo luận mở về “Tiến trình chuyển tiếp từ các hoạt động gìn giữ hòa bình”

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 8/9 đã tổ chức thảo luận mở về chủ đề “Tiến trình chuyển tiếp từ các hoạt động gìn giữ hòa bình”.