Lào quyết tâm đi lên CNXH

Tổng bí thư BCH TƯ Đảng NDCM Lào Choummaly Sayasone: "Chúng tôi đặt mục tiêu phấn đấu đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2020".

Đại hội lần thứ IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu được 61 người vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới, trong đó ông Choummaly Sayasone được Đại hội tín nhiệm bầu lại làm Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Kết thúc Đại hội, Tổng bí thư Choummaly Sayasone đã trả lời phỏng vấn báo chí, trong đó khẳng định: Lào quyết tâm đi lên CNXH, tập trung phát triển kinh tế, xây dựng Đảng trong sạch, tạo ra đột phá về tư duy. Phóng viên VOV đã phóng vấn Tổng bí thư Choummaly Sayasone về những thành công của Đại hội lần thứ IX Đảng nhân dân cách mạng Lào.

PV: Thưa Tổng bí thư, Đại hội lần thứ IX Đảng nhân dân cách mạng Lào đã thành công tốt đẹp. Xin ông cho biết kết quả nổi bật của Đại hội?

TBT Choummaly Sayasone: Có thể nói, kết quả nổi bật nhất là Đại hội là tiếp tục khẳng định rõ vai trò hạt nhân của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong sự nghiệp đổi mới của nhân dân các bộ tộc Lào. Những quyết sách được Đại hội lần này đưa ra đã đáp ứng nhu cầu của sự phát triển và phù hợp với xu thế của thời đại, trở thành phương hướng đưa xã hội Lào tiến tới sự thịnh vượng. Qua Đại hội này thêm một lần nữa thể hiện sự lớn mạnh và trưởng thành của Đảng nhân dân cách mạng Lào. Một kết quả nữa cũng cần phải nhấn mạnh là Đại hội đã lựa chọn được Ban lãnh đạo mang tính kế thừa vững chắc. Đây là những người đã được rèn luyện trong thực tiễn, trải qua nhiều thử thách lãnh đạo, uy tín, đạo đức, đủ năng lực lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân thực hiện đường lối đổi mới.

PV: Tại Đại hội lần này, Đảng nhân dân cách mạng Lào khẳng định quyết tâm đi lên CNXH. Xin Tổng bí thư cho biết rõ hơn về định hướng này?

TBT Choummaly Sayasone: Đại hội lần này tiếp tục khẳng định con đường  tiến lên CNXH của cách mạng Lào. Đây vẫn sẽ là con đường đưa nhân dân Lào đến ấm no, hạnh phúc, xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội đoàn kết, hòa hợp. Đại hội thống nhất cao chủ trương tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố chế độ dân chủ nhân dân, xây dựng cơ chế thị trường định hướng XHCN, xây dựng nhà nước pháp quyền. Đây sẽ là những nhân tố để chúng tôi đưa cách mạng Lào từng bước tiến lên CNXH.

PV: Xin ông cho biết vấn đề được Đảng và Nhà nước Lào quan tâm nhất trong giai đoạn hiện nay?

TBT Choummaly Sayasone: Trong nhiệm kỳ tới, chúng tôi đặt mục tiêu phấn đấu đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi có nhiều công việc cần phải triển khai một cách đồng bộ. Tuy nhiên, vấn đề trọng tâm được Đại hội thông qua đó là coi nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, tạo ra những bước đột phá trong quá trình phát triển. Thứ hai là phải xây dựng được một đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh, đi liền với việc tạo ra những bước đột phá về tư duy, tập trung phát triển nguồn nhân lực. Đó là những yếu tố then chốt để đảm bảo sự phát triển của đất nước chúng tôi trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên