Phiên họp Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng các nước SNG

Bộ trưởng Quốc phòng các nước SNG thảo luận hơn 20 vấn đề khác nhau trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng.  

Ngày 20/10, tại làng Livadia, khu vực Crưm, Ukraine diễn ra phiên họp của Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov. Tham dự vào phiên họp lần thứ 59 của Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng các nước SNG có phái đoàn của 11 nước.

Tại phiên họp lần này, Bộ trưởng Quốc phòng các nước SNG thảo luận hơn 20 vấn đề khác nhau trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện học thuyết hợp tác quân sự giữa các nước thành viên SNG đến năm 2010 và kết quả hoạt động của các bộ phận trong Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng các nước SNG trong năm 2010./.