​Thông qua nghị quyết gia hạn Phái bộ Hỗ trợ của LHQ tại Somalia

VOV.VN -Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc ngày 22/06 đã thông qua nghị quyết gia hạn Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Somalia (UNSOM).

Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc ngày 22/06 đã thông qua nghị quyết gia hạn Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Somalia (UNSOM).

Nghị quyết 2527 về Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Somalia do Anh chủ trì soạn thảo quyết định gia hạn hoạt động của Phái bộ này đến ngày 31/8/2020.

Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết gia hạn Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Somalia (UNSOM).

Nghị quyết nhấn mạnh vai trò của phái bộ trong hỗ trợ Chính phủ Liên bang Somalia và các bang thành viên thông qua tư vấn chiến lược, nâng cao năng lực và phối hợp hỗ trợ của các đối tác quốc tế, hỗ trợ nhiệm vụ cho Phái bộ Liên minh châu Phi tại Somalia (AMISOM), Văn phòng Hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Somalia (UNSOS) và Nhóm công tác của Liên Hợp Quốc tại Somalia./.

Viết bình luận