Trung Quốc: Bế mạc kỳ họp thứ III Đại hội đại biểu nhân dân

Sau phiên bế mạc, các vấn đề liên quan đến quan hệ Trung - Mỹ và tỷ giá đồng nhân dân tệ được báo giới đặc biệt quan tâm.  

Kỳ họp thứ 3 Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc khóa XI bế mạc tại Bắc Kinh sáng 14/3, sau 10,5 ngày làm việc. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua báo cáo công tác Chính phủ, thông qua Chương trình phát triển kinh tế-xã hội năm 2010 và các báo cáo quan trọng khác.

Năm 2010, Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì tính liên tục và ổn định của chính sách kinh tế vĩ mô; chú trọng hơn đến việc nâng cao chất lượng và hiệu quả tăng trưởng kinh tế; chú trọng hơn đến việc đẩy mạnh chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế và điều chỉnh cơ cấu kinh tế; chú trọng hơn đến việc cải thiện dân sinh, đảm bảo xã hội hài hòa, ổn định; đưa kinh tế - xã hội Trung Quốc phát triển vừa tốt, vừa nhanh. Trung Quốc đề ra mục tiêu, năm nay, kinh tế tăng trưởng với tốc độ khoảng 8%, trong đó đặc biệt nhấn mạnh, phát triển kinh tế cần phải lấy chữ “tốt” làm đầu.

Tại phiên bế mạc, Quốc hội Trung Quốc cũng đã thông qua Quyết định sửa đổi Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Sau phiên bế mạc, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã tổ chức họp báo. Tại đây, các vấn đề liên quan đến quan hệ Trung - Mỹ và tỷ giá đồng NDT được báo giới đặc biệt quan tâm.

Về quan hệ Trung - Mỹ, ông Ôn Gia Bảo cho rằng, quan hệ Trung - Mỹ là quan hệ ngoại giao quan trọng nhất của Trung Quốc, không chỉ liên quan đến lợi ích căn bản của hai Nhà nước và nhân dân hai nước, xét về một ý nghĩa nhất định, còn vượt qua phạm vi của hai nước. 

Theo ông Ôn Gia Bảo, gần đây, việc phía Mỹ cho phép Đạt Lai Lạt Ma thăm Mỹ và Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan đã xúc phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, khiến cho quan hệ Trung - Mỹ bị gây nhiễu nghiêm trọng. Ông Ôn Gia Bảo kêu gọi phía Mỹ nhìn thẳng vào vấn đề, quay trở lại nền tảng của quan hệ hai nước là 3 bản thông cáo chung Trung - Mỹ để quan hệ hai nước được khôi phục và cải thiện.

Ông Ôn Gia Bảo nói: “Lịch sử 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung - Mỹ cho thấy: Hòa tất cùng lợi, đấu tất tổn thương, tin cậy tất tiến, nghi kỵ tất lùi; đối thoại tốt hơn đối kháng; hợp tác tốt hơn kiềm chế; đối tác tốt hơn đối thủ. Cần phải xuất phát từ góc độ như vậy để nỗ lực thúc đẩy quan hệ Trung - Mỹ phát triển”.

Liên quan đến vấn đề tỷ giá đồng nhân dân tệ  (NDT), Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho biết, để đẩy mạnh xuất khẩu, một số nước toan tính gia tăng sức ép đối với  đồng tiền nước khác phải tăng giá là cách làm của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Trung Quốc phản đối việc các nước chỉ trích lẫn nhau, thậm chí dùng biện pháp cưỡng chế để ép tỷ giá của một nước phải tăng giá. Như thế chẳng có lợi gì cho việc cải cách tỷ giá đồng NDT”.

Ông Ôn Gia Bảo nhấn mạnh, tỷ giá của một nước do kinh tế của nước đó quyết định. Sự biến động của tỷ giá cũng do tình hình tổng hợp của nền kinh tế nước đó quyết định. Đồng NDT sẽ tiếp tục kiên trì chế độ tỷ giá thả nổi có quản lý, dựa trên cơ sở cung cầu trên thị trường. Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách cơ chế hình thành tỷ giá đồng NDT, đảm bảo cơ bản ổn định ở mức hợp lý, cân bằng./.