Trung Quốc: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính trị trong quân đội

VOV.VN - Trung Quốc tiếp tục xem xét “Điều lệ công tác chính trị trong quân đội”- động thái được cho là nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quân đội nước này.

Hôm qua (30/11), Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nhóm họp tại Bắc Kinh để thảo luận về hàng loạt các vấn đề trong đó có xem xét “Điều lệ công tác chính trị trong quân đội”- động thái được cho là nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quân đội nước này.

Hội nghị Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng, công tác chính trị là sợi dây sinh mệnh của quân đội, đồng thời nhấn mạnh, công tác này chỉ có thể được tăng cường và không được suy yếu. Việc sửa đổi “Điều lệ công tác chính trị trong quân đội” là sự quán triệt sâu sắc tư tưởng của Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới và tinh thần Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, là sự thúc đẩy thực hiện toàn diện sách lược tăng cường công tác chính trị trong quân đội thời đại mới, tăng cường “04 ý thức”, kiên định “04 tự tin”, hoàn thành “02 bảo vệ”, là sự quán triệt cơ chế trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban quân ủy, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính trị trong quân đội. Đảm bảo quân đội nước này luôn là quân đội nhân dân chịu sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, đảm bảo thưc hiện các nhiệm vụ sứ mệnh của quân đội trong thời đại mới, thực hiện mục tiêu xây dựng quân đội vững mạnh, nằm trong tốp đầu của thế giới.

Hội nghị Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh, cần kiên trì nguyên tắc và chế độ căn bản trong việc Đảng lãnh đạo tuyệt đối quân đội, quán triệt toàn diện sâu sắc cơ chế trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban quân ủy. Tăng cường sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương Đảng, quân ủy Trung ương, đưa công tác chính trị xuyên suốt trong mọi khâu xây dựng quân đội của nước này.

Được biết, ngoài “Điều lệ công tác chính trị trong quân đội”, Hội nghị Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc lần này cũng xem xét “Điều lệ công tác của mặt trận thống nhất Đảng cộng sản Trung Quốc” “Điều lệ bảo đảm quyền lợi của Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc”./.

 

Tin liên quan

Ý đồ và kế hoạch của Trung Quốc đuổi kịp Mỹ về hiện đại hóa quân đội
Ý đồ và kế hoạch của Trung Quốc đuổi kịp Mỹ về hiện đại hóa quân đội

VOV.VN - Lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu quân đội nước này phải đuổi kịp thời đại, tích cực sử dụng các công nghệ thông minh. Mục tiêu nhắm tới của họ là ngang hàng với quân đội Mỹ.

Ý đồ và kế hoạch của Trung Quốc đuổi kịp Mỹ về hiện đại hóa quân đội

Ý đồ và kế hoạch của Trung Quốc đuổi kịp Mỹ về hiện đại hóa quân đội

VOV.VN - Lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu quân đội nước này phải đuổi kịp thời đại, tích cực sử dụng các công nghệ thông minh. Mục tiêu nhắm tới của họ là ngang hàng với quân đội Mỹ.