4 ca mắc Covid-19 ghi nhận ngày 15/3 đều là du khách châu Âu

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close