Bệnh nhân thứ 34 mắc Covid-19 đã lây bệnh cho bao nhiều người?

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close