VOV tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình

VOV tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình

VOV.VN -VOV thông báo về việc tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình vào các vị trí: Kỹ sư, kỹ thuật viên, kế toán, chuyên viên...

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo về việc tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình, như sau:

1. Vị trí tuyển dụng

- Kỹ sư:                                         06 người

- Kỹ thuật viên ngành PT-TH:               01 người

- Kỹ thuật viên Điện công nghiệp:  01 người

- Kế toán viên:                                01 người

- Chuyên viên:                                01 người

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

         3. Điều kiện dự tuyển

         3.1. Tiêu chuẩn chung

         a, Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam,

         b, Tuổi đời không quá 35 tuổi đối với nam và 30 tuổi đối với nữ;

         c, Có đơn đăng ký dự tuyển;

         d, Có lý lịch rõ ràng;

         e, Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

         g, Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm;

         h, Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

         i, Không mất năng lực hành vi dân sự hoặc không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

         k, Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang chấp hành án, quyết định về hình sự của Tòa án; không đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

         3.2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với Kỹ sư

         a, Có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành Điện tử viễn thông hoặc Công nghệ thông tin;

         b, Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam);

         c, Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin);

         d, Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác.

         3.3. Tiêu chuẩn cụ thể đối với Kỹ thuật viên

a, Có trình độ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật;

b, Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam);

c, Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

         d, Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác.

         3.4. Tiêu chuẩn cụ thể đối với Kế toán viên

         a, Có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành Tài chính hoặc Kế toán;

         b, Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam);

         c, Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin);

         d, Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác.

         3.5. Tiêu chuẩn cụ thể đối với Chuyên viên

         a, Có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành Kinh tế hoặc Quản trị kimh doanh;

         b, Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam);

         c, Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin);

         d, Ưu tiên người có kinh nghiệm công tác.

              4. Lệ phí dự tuyển

              Người đăng ký dự tuyển vào viên chức làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam phải nộp lệ phí dự tuyển là 500.000 đồng/người (Năm trăm nghìn đồng/người) theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

              Ngoài khoản lệ phí nêu trên, người dự tuyển không phải nộp thêm bất kỳ khoản tiền nào khác.

Lưu ý: Không trả lại lệ phí nếu không trúng tuyển.

              5. Đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ).

6. Thời gian, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

6.1.Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Từ 8h00 - 16h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ ngày 14/10/2019 đến hết ngày 13/11/2019.

Hội đồng tuyển dụng sẽ kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm. Danh sách người có đủ điều kiện xét tuyển sẽ được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình.

6.2. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

Phòng Tổ chức cán bộ, Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình tầng 6 tòa nhà 35 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

7. Thông báo tuyển dụng

- Đăng tải thông tin tuyển dụng trên các phương tiện truyền thông đại chúng của Đài Tiếng nói Việt Nam, cụ thể: Ban Thời sự (VOV1), Báo Tiếng nói Việt Nam, Báo Điện tử VOV, Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Niêm yết tại trụ sở làm việc của Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình.

Chi tiết liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Bích Hạnh, chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Trung tâm Kỹ thuật phát thanh truyền hình, Đài Tiếng nói Việt Nam. Điện thoại: 024.3936 2798 máy lẻ 22 hoặc 0942.038.468./.


GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin liên quan

Dable_PC_Detail_After_Related

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

GM_PC_ARTICLE_MIDDLE_1
GM_PC_ARTICLE_MIDDLE_2
GM_PC_ARTICLE_BEFORE_TIEU_DIEM
Loading...

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN

Dable_PC_Footer
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_1
Dable_PC_Sidebar_Right_1
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_5
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_6
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close